Da.Mon.Ster摩斯特 2012首播单曲 [FREEDOM] (网络抢先听版本)

 

移居地球2年,摩斯特不辞辛苦地去探讨地球上的人类。
到底是什么让人类即使跌到,依然可以不断的站起來;
就算遇到种种的难题,依然可以不断想办法去面对。
原來。。。人类的世界里有一種精神叫做[信念]。

因为[信念]所以摩斯特在音乐元素上继续发挥”玩嘢”性格,
音乐除了原有的Alternative Hip-Hop电子Pop概念外,还会注入新的音乐元素,
首先揭开序幕的首播单曲《Freedom自X由》 就是一首加入了摇滚曲风的强劲歌曲。
大家有所不知在摩斯特团体中负责Rapper的Monkey.D,原来曾是演绎Hard Rock音乐的强者,2004年还曾以Mumster组合到香港发展,团中还是专门负责Hardcore的主唱。摇滚结合电子的《Freedom自X由》主要是控诉人类所­谓的自由是否是真正的自由,而自由的定义是什么?


[Freedom ]
Lyricist: Danny温力铭/Monkey.D
Composer: Danny温力铭

开始懂得 看世界
开始懂的 带面具
好听的话 就说 多一些
说者无心听者有意
社会真的真的变的 crazy
人类自己就是最大enemy
假正经 假情假意
Everything goes crazy

一出世自由就俾人控制 大个仔连讲野都受社会限制
究竟我地屋企发生乜野问题
你扰乱次序 你唔敢面对 你为左利益
将滴毒气放系屋企 晒气 我有我既说唱自由 唔好话我无理取闹
点解会牵涉到政治 你话我知
尼个屋企究竟边个话事 我地既思维完全懂得开放
但你就当我地无知白痴 错要认打要企定
埋懒定 就嚟睇你点顶
磨烂席 唔肯走 喂番屋企抖

Don’t wanna know it
The more I know the less I understand.
如果是錯觉 为什么我不能让自己妥協

谁能让我解脫 人根本已经被锁
是否自由是错 为何要控制我
我假装不寂寞 心灵已经堕落
谁能让我解脱 时间已经不多
Arrangement: Danny温力铭
Producer: Danny温力铭
Mixing Engineer: Kenseh [email protected] Studio
Backing vocal: 摩斯特DA.MON.STER
Drummer: Edmund Yong
Guitarist: Toh Chern Yau